پنجمین شماره فصلنامه علمی تخصصی روزنامه‌نگاری الکترونیک منتشر شد.

اقتصادگردان– پنجمین شماره فصلنامه علمی تخصصی روزنامه‌نگاری الکترونیک به مدیر مسوولی محمد حسن اسدی طارمی منتشر شد.

در این شماره مقاله‌هایی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان
سازمان تامین اجتماعی در نظام پیشنهادها از طریق رسانه‌های جمعی»، «بررسی
رابطه فیلترینگ شبکه­‌های اجتماعی در دوره‌های زمانی خاص با میزان تولید
محتوا در این شبکه‌ها»، «جامعه‌پذیری حرفه‌ای و تربیت گزارشگران اقتصادی در
مالاوی»،

«رابطه تلگرام با هوش هیجانی»، «رسانه‌های اجتماعی و تغییر الگوهای
ارتباطی» و «بررسی نحوه پوشش جرائم در صفحه حوادث مطبوعات» چاپ شده است.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما