تحقیقی که به تازگی انجام شده بیانگر آنست که تامین مالی شرکت ها توسط بانک توسعه صادرات ایران، اعم از کوچک و متوسط یا بزرگ متاثر از نوع و بازدهی صنعت است.

اقتصادگردان– به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، امیرحسین کردنوری با
انجام پژوهشی با عنوان تحلیل روند تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط توسط
بانک توسعه صادرات ایران که در بازه زمانی (۱۳۸۶-۱۳۹۳) صورت گرفته است، در
چکیده تحقیق خود می نویسد: میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات در طول
سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.

این کارشناس امور بانکی در بانک توسعه صادرات ایران تصریح می‌کند:
تسهیلات اعطایی به انواع شرکت‌ها بطور یکسان پرداخت گردیده است و بین
تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ در فعالیت های مختلف صنعتی
(صنعت و معدن، کشاورزی، شیمیایی و پتروشیمی و سرمایه گذاری، خدمات و خدمات
فنی و مهندسی) تفاوتی وجود نداشته است.

وی معتقد است: هرچند بانک توسعه صادرات ایران بعنوان بانکی تخصصی که با
هدف کمک به توسعه صادرات کشور تأسیس گردیده و اعطای تسهیلات صادراتی بخش
عمده ای از عملیات این بانک، در زمینه تأمین مالی و سرمایه ای جهت صادرات
غیر نفتی را تشکیل می دهد، همواره تلاش زیادی داشته تا با پرهیز از ایجاد
فضایی سلیقه ای، بستری فراهم آورد تا شرکتهای کوچک و متوسط بدون داشتن
دغدغه های مالی و با بهره گیری از نوآوری و ایده های خلاقانه در رشد و
شکوفایی کشور و به تبع آن توسعه یافتگی آن گام های مفیدی بردارند، لیکن به
دلایل مختلف از جمله محدودیت های ایجاد شده داخلی و خارجی به خاستگاه مدنظر
خود دست نیافته است.

وی در تحلیل این دست‌نیافتن تاکید می‌کند: این نکته را می بایست مدنظر
قرار داد که شرکت های فعال در امر صادرات از جامعه آماری محدودی نسبت به
سایر شرکت ها برخوردارند و به تبع آن شرکت های کوچک و متوسط نیز دارای چنین
خصوصیاتی می باشند.

نتایج تحقیق مؤید آن است که اعطای تسهیلات به شرکت هایی با اندازه بزرگ
در مقایسه با شرکت های کوچک و متوسط سهم بیشتری را به خود اختصاص داده و
میزان آن در سالهای اخیر نیز روندی افزایشی داشته است.

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: روند این تسهیلات در طی سال‌های
یاد شده بجز در حوزه سرمایه گذاری، خدمات و خدمات فنی و مهندسی تفاوت معنی
داری داشته و در سایر فعالیت های صنعتی (صنعت و معدن، شیمیایی و پتروشیمی و
کشاورزی) از روند ثابتی برخوردار بوده است.

کردنوری پیشنهاد کرده است: بانک توسعه صادرات ایران با بازنگری در اهداف
استراتژیک خود در نحوه اعطای تسهیلات صادراتی و با رویکردی حمایتی به شرکت
ها علی الخصوص شرکت های کوچک و متوسط در دوران پساتحریم که نقش به سزایی
در رونق اقتصادی کشور و تحقق افق ۸ درصد رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۵
خواهند داشت، گام برداشته و مشکلات تأمین مالی این شرکت ها را در بازار
رقابتی بین المللی مرتفع سازد.

خاطرنشان می‌سازد، این پژوهش صرفا حاصل یافته‌های پژوهشگر است و بانک توسعه صادرات ایران در رد یا تایید این گزارش اظهارنظر نمی‌کند.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما