تبلیغات متنی

فیلم زیر بارش برف در گردنه تیتور محور مریوان-سنندج را نشام می دهد.تردد در این جاده فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
منبع

مشخصات

  • منبع: نارسیس شاپ

مطالب پیشنهادی ما