کارکنان بااســتعداد کلیدی‌ترین افراد شرکت هستند که همیشه فراتر از هدف‌های سازمان حرکت می‌کنند. یک سازمان با مدیریت این اســتعدادها می‌تواند شاهد بهبود عملکرد و فضای سازمانی باشد.

به نظر می‌رسد که مدیریت بهترین کارکنان سازمان کار ساده‌ای نباشد. نتایجی که آن‌ها تولید می‌کنند بسیار فراتر از اهداف شرکت اســت. ولی نباید این‌گونه تصور شود که باید آن‌ها را رها کرد تا کارهای خودشان را انجام دهند. هر قدر که به سایر کارکنان اهمیت می‌دهید باید به این کارکنان نیز اهمیت دهید. شما چطور کسی را که در موقعیت شغلی‌اش بیش‌فعال اســت اداره خواهید کرد؟ چطور آن‌ها را به کارشان مشتاق نگه خواهید داشت؟ و باید مواظب چه خطراتی باشید؟

مقاله‌ی مرتبط:

داشتن یک کارمند مستعد در تیم، می‌تواند برای هر رئیس رؤیا باشد. ولی در عین حال یک چالش هم هست. باید مطمئن شوید که آن‌قدر کار به این کارمندان داده‌اید که آن‌ها به‌طور کامل درگیر باشند، البته نه آن‌قدر که نتوانند آن را انجام دهند. همچنین باید به آن‌ها بازخورد مثبت بدهید و مواظب باشید که این بازخوردها، روی رشد و بهتر شدن آن‌ها تأثیر منفی نگذارد. پویایی گروه، نگرانی دیگری اســت که وقتی یک کارمند شاخص در یک گروه داشته باشد، ممکن اســت نگرانی‌هایی ایجاد کند. وقتی که اعضای گروه فکر کنند که یک کارمند باهوش، مورد علاقه‌ی رئیس اســت، برای آن‌ها رنجش درست می‌شود. اگر این فرد شاخص در گروه، به‌تازگی عضو سازمان شده اســت یا مدت‌زمان طولانی در آنجا مشغول اســت، به‌هرحال باید شیوه‌هایی برای مدیریت وی اتخاذ شود که قصد داریم به شما گوشزد کنیم.

به توسعه فکر کنید

یکی از سخت‌ترین مسائلی که در مدیریت یک کارمند سخت‌کوش و با اعتمادبه‌نفس وجود دارد این اســت که مطمئن شوید به‌ اندازه‌ی کافی در شغلش چالش دارد. راه حل این مسئله این اســت که از طریقه کلاسیک مدیریت اســتعداد اســتفاده کنید. از کارمندان بپرسید کار بعدی که قرار اســت انجام دهند چیست و چه تجربیاتی باید برای رسیدن به هدفشان از رئیس دریافت کنند. سپس باید فرصت‌هایی پیدا شود که به شخص کمک کند مهارت‌های جدید فراگیرد و مهارت‌های قبلی خود را نیز قوی‌تر کند. باید به این نوع کارکنان کمک شود که بتوانند با بخش‌های دیگر سازمان کار کنند و دید خود را گسترش دهند. همچنین نباید افراد دیگر در گروه را نیز نادیده گرفـــــت. در غیر این صورت، شما فقط به یک کارمند اجازه رشد داده‌اید و تیمتان توسعه پیدا نخواهد کرد. در طی زمان، مهارت‌های افراد رو به زوال می‌رود و هر کسی در تیم، حق این را دارد که بخواهد خود را نشان دهد و پیشرفـــــت کند.

3e7df1bc 1dc0 4dac bd96 8e73e59f3d7e چگونه با کارکنان بااســتعداد رفـــــتار کنیم

اختیار عمل بدهید

راه دیگر برای اینکه مطمئن شوید کارکنان به‌اصطلاح پنج ستاره‌ی شما از کار کردن در سازمان خوشحال هستند این اســت که به آن‌ها اختیار عمل بدهید. با تفویض اختیار و دادن قدرت و مسئولیت‌پذیری در پروژه‌های مختلف، شما صداقت خود را نشان خواهید داد. فقط باید احتیاط کنید که تمام جزئیات را از آن‌ها بازخواســت نکنید. اجازه بدهید که طبق صلاحدید خودشان کار را انجام دهند. اگر امکان دادن ترفیع به‌طور رسمی وجود ندارد یا کارمند شما آمادگی آن را ندارد، راه‌هایی خلاق برای افزایش مهارت‌های مدیریتی وی بکار گیرید. می‌توانید از او بخواهید که به‌عنوان آموزش‌دهنده نیز در سازمان به فعالیت بپردازد. از کارمند پنج ستاره‌ی خود بخواهید که سایر افراد تیم را آموزش دهد و در توسعه مهارت‌های آن‌ها شریک باشد.

در تعریف و تمجید، زیاده‌روی نکنید

عموما، کارکنان عالی نسبت به کارمندان معمولی نیاز بیشتری به این دارند که از آن‌ها تعریف و تمجید شود. تعریف و تمجید بیش از اندازه ممکن اســت باعث شود که کارمند شما، گرفـــــتار دام غرور شود. این افراد باید به میزان مناسب، بازخورد مثبت از کار انجام‌شده دریافت کنند و بدانند به چه علت این تمجید را دریافت می‌کنند. ضمنا به آن‌ها بگویید که به خاطر کمک‌های گروه بوده اســت که توانسته‌اند به این موفقیت دست یابند. به آن‌ها کمک کنید که کار خود از بالا نگاه کنند و عملکرد خود را پایش کنند. باید گفت که برخی کارکنان نیز نیاز همیشگی به دریافت تعریف و تمجید ندارند، ولی در مورد اینکه چه چیزی می‌تواند به آن‌ها انگیزه دهد پیش‌داوری نکنید.

018bf306 6293 4a81 8fa8 a80f2bbcb87c چگونه با کارکنان بااســتعداد رفـــــتار کنیم

نگذارید سر آن‌ها بیش از حد شلوغ شود

کار حیاتیی که یک رئیس باید انجام دهد این اســت که بداند وظایف درون سازمان به نحو مناسبی پخش شده اســت. وقتی که شما کسی را مدیریت می‌کنید که یک سرو گردن بالاتر از سایر افراد تیم اســت، این مسئله می‌تواند تبدیل به یک چالش شود. شما می‌خواهید تمام وظایف را به این کارمند پنج ستاره بدهید، چون می‌دانید که او این کار را انجام خواهد داد. این برای شما خوب اســت، چون کارتان انجام خواهد شد، ولی فرصت اســتفاده از او را از دست داده‌اید.

برای جلوگیری از این مسئله، باید به‌دقت تحلیل کنید که این کارمند شما، چه پروژه‌ها و وظایفی در دست دارد و کارهایی که می‌توانید را از او بگیرید تا ظرفیت او برای پروژه‌های جدید، خالی باشد. ممکن اســت کارمند مایل نباشد که شما این کارها را به شخص دیگری بسپارید، ولی شما باید به فکر شرکت خودتان باشید. خیلی شفاف به او بگویید که می‌خواهید که وقت او برای پروژه‌های سخت‌تر آزاد باشد تا بتواند از قدرت ذهنی و انرژی خود برای مسائل حیاتی‌تری اســتفاده کند تا آن‌ها را به بهترین وجه انجام دهد. باز هم تأکید می‌شود که به‌شدت مواظب سوختن مهره‌ها در تیم خود باشید. کارکنان سوپراســتار، به‌عنوان افراد صلح‌جو شناخته می‌شوند و می‌توانند الهام‌بخش خوبی برای سایر افراد تیم باشند.

مراقب پویایی تیم باشید

کارکنان عالی ممکن اســت در تیم تنش ایجاد کنند. به خاطر اینکه آن‌ها انتظار دارند که تمام افراد گروه بتوانند به اندازه آن‌ها، نتایج مثبت ایجاد کنند. حتی ممکن اســت سایر همکاران نسبت به توانایی‌های بالای او و فرق قائل شدن رئیس بین کارمندان، حسادت کنند. شما نمی‌توانید احساسات دیگران را کنترل کنید، ولی می‌توانید راجع به رفـــــتاری که نشان می‌دهد با آن‌ها صحبت کنید.

اولین قانون در این مسئله این اســت که برای خودتان کارمند سوگلی نداشته باشید و بعد اینکه در مورد پویایی گروه و رفـــــتار فردی آن‌ها با اعضای گروه صحبت کنید. هدف شما باید این باشد که رفـــــتار آن‌ها با کارمند پنج ستاره شما مناسب اســت. داشتن صحبت‌های یک‌به‌یک با تمام افراد گروه بسیار لازم اســت و حتما باید از تمام افراد این سؤال پرسیده شود که چه چیزی آن‌ها را به وجد می‌آورد و انگیزه‌ی مضاعف به آن‌ها می‌دهد و ریاســت سازمان یا بخش چطور می‌تواند به افزایش انگیزه‌ی آن‌ها کمک کند؟  

آن‌ها را تشویق کنید که رابطه‌های جدید ایجاد کنند

کارمندان عالی نیز نیاز دارند که با رئیس خود صحبت داشته باشند. بسیاری از کارمندان دارای عملکرد بالا، در ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد دردسر دارند. این افراد کارهایشان را سریع انجام می‌دهند، بنابراین از کسی سؤالی نمی‌پرسند نمی‌خواهند با کسی ارتباط جدیدی بسازند. دلیلش هم این اســت که نیازی به انجام این کار ندارند. پس رئیس بخش یا سازمان باید آن‌ها را تشویق کند که در شرکت شبکه‌سازی انجام دهند و به آن‌ها کمک کند که ظرفیتی برای همکاری با سایر افراد در سازمان ایجاد کنند تا قدرت همکاری این کارکنان عالی، بالاتر رود. برای اینکه یک فرد در سازمان‌های امروزی بتواند خدمات شایسته‌ای انجام دهد، باید توانایی کار کردن با سایر افراد در بخش‌های دیگر را داشته باشد.

پس نقش رئیس در کمک به کارکنان در همکاری با بخش‌های مختلف سازمان بسیار چشمگیر اســت. باید به کارکنان عالی گفته شود که مزایای دیدن یک پروژه، از یک نقطه‌نظر دیگر چقدر می‌تواند بالا باشد. آن‌ها باید راهنمای کامل همکاری با کارکنان شرکت را داشته باشند.  

04687187 2408 4481 b2e0 374cd57f6e79 چگونه با کارکنان بااســتعداد رفـــــتار کنیم

مغرور نباشید

هیچ کس دوست ندارد یک کارمند پنج ستاره را از دست بدهد. ولی وقتی شما با شخصی سروکار دارید که بسیار موفق و کارآمد اســت. این یک نشانه اســت که او ظرفیت پذیرش وظایفی را بیش از آنچه شما پیشنهاد داده‌اید دارد. اجازه ندهید که چنین افرادی از شرکت شما بروند. به‌عنوان رئیس یک بخش، به اولویت‌های کل سازمان نگاه کنید، ممکن اســت او بتواند خارج از تیم شما، عملکردی بسیار بهتر داشته باشد. برای این کار باید در دو جبهه بجنگید، با رئیستان صحبت کنید و به او بگویید که در بخشتان، یک کارمند سوپراســتار وجود دارد که می‌تواند در سازمان ارتقاء پیدا کند؛ و بعد از اینکه این شخص به جایگاه بالاتری در سازمان رفـــــت، باید شخصی را جایگزین او کنید که بتواند در این نقش، موفق باشد. این یک معمای انتخاب در مدیریت اســت. فراموش نکنید که نباید اســتعدادها را در یک‌جا، تلنبار کنید.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته چگونه با کارکنان بااســتعداد رفـــــتار کنیم اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما